THE THAO 360 Archive HOME > THE THAO 360

Những ngày cuối tuần đã đến với chúng ta và thể thao VR Racket: NX  đưa ra đợt miễn phí dành cho cuối tuần đầu tiên của mình trong hai ngày tới để lôi kéo người chơi vào khám phá các trò chơi. Racket: NX là một môn thể thao cạnh tranh với việc cầm vợt đánh quả bóng năng […]