PHN MM VR Archive HOME > PHN MM VR

Vậy là cuối cùng sau nhiều tháng yêu cầu một phần mềm đơn giản để cho hầu hết mọi người có thể bắt đầu tạo nội dung VR (hoặc VR-like) một cách dễ dàng kể cho những người không biết chút nào về công nghệ thì Google cũng đáp ứng nguyện vọng. Phần mềm nhẹ […]