CôNG NGH AR Archive HOME > CôNG NGH AR

Có một điểm nhấn mà chúng ta không chú ý  đến khi có một cuộc cách mạng diễn đó là “sự nổi lên” mà chỉ đơn giản nghĩ rằng, “chúng ở đây”. Chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận điểm nhấn đó đối với cuộc cách mạng thực tế ảo (một số người nói rằng chúng […]

Microsoft sở hữu không gian máy tính doanh nghiệp. Các máy tính chạy Windows là một phần rất lớn trong lực lượng lao động toàn cầu. Hôm nay, công ty đã chứng minh sáng kiến ​​Reality Mixed Windows của mình có khả năng được sử dụng trong thị trường khổng lồ như thế nào. Trong […]

Công nghệ VR và AR đang sẵn sàng để tấn công đến nhiều ngành công nghiệp ngoài chơi game và giải trí. Về giáo dục con người đã có thể đi sâu vào quan sát và nghiên cứu cơ thể của con người với kính VR và bây giờ chúng ta với công nghệ AR cũng […]

Regina Dugan, phó chủ tịch Kỹ thuật tại Facebook Building 8 kỹ thuật viên và cựu giám đốc của DARPA, đã lên thuyết trình ngày hôm nay tại F8, hội nghị nhà phát triển hàng năm của công ty, để  giới thiệu một số các nghiên cứu về giao diện não-máy tính đang phát triển trên thế giới […]

1 1,016 1,017 1,018