Vào đầu tháng sáu, Apple giới thiệu nỗ lực đầu tiên của mình để nhập AR / VR không gian với  ARKIT . Điều gì làm cho ARKIT nổi bật cho Apple là một công nghệ gọi SLAM (Simultaneous Localization Và Mapping). Mỗi khổng lồ công nghệ – đặc biệt là Apple, Google và Facebook – đang đầu tư […]