Kết hợp một game bắn súng hành động với các yếu tố câu đố là  lật đổ , được phát triển bởi Studio HG, trong đó có chỉ thành công thông qua quá trình Greenlight hơi.   Lật đổ ‘s chế độ câu chuyện đặt người chơi vào vị trí của một người cố gắng để thoát khỏi […]