Vào đầu tháng sáu, Apple giới thiệu nỗ lực đầu tiên của mình để nhập AR / VR không gian với  ARKIT . Điều gì làm cho ARKIT nổi bật cho Apple là một công nghệ gọi SLAM (Simultaneous Localization Và Mapping). Mỗi khổng lồ công nghệ – đặc biệt là Apple, Google và Facebook – đang đầu tư […]

Kết hợp một game bắn súng hành động với các yếu tố câu đố là  lật đổ , được phát triển bởi Studio HG, trong đó có chỉ thành công thông qua quá trình Greenlight hơi.   Lật đổ ‘s chế độ câu chuyện đặt người chơi vào vị trí của một người cố gắng để thoát khỏi […]